HS cũ 98

“HS bây giờ nhờ công nghệ TT mà việc học sướng hơn quá nhiều.”

“Học và thi đều trên web dễ dàng thuận lợi”

Vẫn mến yêu

“Trang thật hay, thật hiệu quả cho các em. “

Cám ơn các thầy cô Tin học.

Trường xưa nghĩa cũ