Thi thực hành

Upload Files – Tải File đã làm xong nộp lên Máy chủ.
Sau khi làm xong, Upload trở lên, dùng nút lệnh hoặc kéo thả File vào khung trắng!

[file_manager_advanced login="yes" roles="administrator" path="$" hide="plugins" operations="upload,download" block_users="5" view="grid" theme="light" lang ="vi"]

Hits: 0

Back to top button