Teacher

Hướng dẫn đặt lịch diễn ra kỳ thi trắc nghiệm

  1. Tìm Bài TN đã soạn, chọn Edit để vào chỉnh sửa

2. Chọn ô  Schedule this quiz vá set lịch diễn ra theo ý muốn.

3. Bấm chọn Save all Settings

Back to top button