Thẻ: Ôn Tin học 4-5

Có thể bạn đã vào sai Lớp hoặc hãy hỏi lại GV nhé!

Bấm để mở bài bên dưới nhé!

thầy Đông

Đề ôn tập tạo bài thuyết trình theo chủ đề – HK2-2023 – Lớp 5

Đây là bài Ôn tập Tin học giúp HS Lớp 5 ôn

thầy Đông

Có thể bạn đã vào sai Lớp hoặc hãy hỏi lại GV nhé!

Đây là bài Ôn tập Tin học giúp HS Lớp 4 ôn

thầy Đông

Có thể bạn đã vào sai Lớp hoặc hãy hỏi lại GV nhé!

Đây là bài Ôn tập Tin học giúp HS Lớp 4 ôn

thầy Đông

Đề ôn tập Excel – Phần Thực hành – HK2-2023 – Lớp 4 – Bài 2

Đây là bài Ôn tập Tin học giúp HS Lớp 4 ôn

thầy Đông

Đề ôn tập Excel – Phần Thực hành – HK2-2023 – Lớp 4

Đây là bài Ôn tập Tin học giúp HS Lớp 4 ôn

thầy Đông

Có thể bạn đã vào sai Lớp hoặc hãy hỏi lại GV nhé!

Đây là bài Trắc nghiệm Tin học giúp HS Lớp 5 (phần

thầy Đông

Có thể bạn đã vào sai Lớp hoặc hãy hỏi lại GV nhé!

Đây là bài Trắc nghiệm Tin học giúp HS Lớp 5 ôn

thầy Đông

Bài Kiểm tra Tin học Lớp 4-5 – số 3

Loạt bài trắc nghiệm Tin học này sẽ giúp các em vừa

ctyntdong ctyntdong