Everyone

Đề ôn tập – Phần Thực hành – HK2-2023 – Lớp 3

Đây là bài Ôn tập Tin học giúp HS Lớp 3 ôn tập chuẩn bị cho Kiểm tra cuối HK2 môn Tin học, phần thực hành. Các em có thể làm lại nhiều lần cho thuần thục Power Point vì nó ứng dụng thực tế rất nhiều. Hãy nhờ GV hoặc PH giúp nếu có gặp khó khăn.

Để làm bài, hãy đọc kỹ yêu cầu và làm theo yêu cầu của đề.

Mong các em HS ôn và rèn luyện để đạt kết quả thật tốt vào cuối năm học.

Chúc các em thành công!

Bài 1:

Câu 1: Em hãy tạo thư mục trên ổ đĩa D:\ hoặc E:\ trên máy nhà, hoặc ổ đĩa X:\ trên máy ở Trường và đặt tên theo cú pháp sau: Ho va ten – lop.

Câu 2: Em hãy khởi động MS PowerPoint để tạo một bài trình chiếu: Chèn hình làm Background tương tự như mẫu sau và tạo hiệu ứng chuyển động cho văn bản xuất hiện.

Câu 3: Lưu bài trình chiếu của em vừa làm vào thư mục trên và đặt tên file là Baiontap1.pptx

Bài 2:

Câu 1: Em hãy tạo thư mục trên ổ đĩa D:\ hoặc E:\ trên máy nhà, hoặc ổ đĩa X:\ trên máy ở Trường và đặt tên theo cú pháp sau: Bai-ontap-thuchanh nằm trong thư mục D:\Ho va ten em\ (hoặc E:\Ho va ten em\ ; hoặc X:\Ho va ten em\).

Câu 2: Em hãy khởi động MS PowerPoint để tạo một bài trình chiếu: Chèn hình làm Background tương tự như mẫu sau và tạo hiệu ứng chuyển động cho văn bản xuất hiện.

Câu 3: Lưu bài trình chiếu của em vừa làm vào thư mục trên và đặt tên file là Baiontap2.pptx

Ảnh dùng cho Bài nếu em không muốn tìm ảnh khác. Hãy bấm chuột phải, chọn Lưu ảnh thành… (Save image as…).

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button