4,3 tỷ người đang dùng smartphone

4,3 tỷ người đang dùng smartphone

Hiệp hội Thông tin di động thế giới GSMA cho biết đã có 54% dân số thế giới, tương ứng khoảng 4,3 tỷ người, đang sử dụng smartphone.
Bài viết 4,3 tỷ người đang dùng smartphone đã xuất hiện đầu tiên vào ngày hocthionline – Hệ thống Học – Thi online.
Xem tiếp

Hits: 0

Show More

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button