Trung Quốc sẽ có robot hình người vào năm 2025

Trung Quốc sẽ có robot hình người vào năm 2025

Trung Quốc cho biết sẽ phát triển robot hình người tích hợp AI để đáp ứng nhu cầu của nhiều ngành, nghề trong nước.
Bài viết Trung Quốc sẽ có robot hình người vào năm 2025 đã xuất hiện đầu tiên vào ngày hocthionline – Hệ thống Học – Thi online.
Xem tiếp

Hits: 0

Show More

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button