Trải nghiệm Double Tap trên Apple Watch Ultra 2

Trải nghiệm Double Tap trên Apple Watch Ultra 2

Thao tác chạm hai lần để điều khiển – Double Tap – cho phép người dùng đồng hồ Watch Ultra nghe điện, chuyển thanh thẻ thông tin, điều khiển nhạc.
Bài viết Trải nghiệm Double Tap trên Apple Watch Ultra 2 đã xuất hiện đầu tiên vào ngày hocthionline – Hệ thống Học – Thi online.
Xem tiếp

Hits: 0

Show More

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button